Vi erbjuder tjänster inom Produktion, Distribution,

Casting och Filmöverföring.

 

 

 

 

Produktion

 

Vi producerar långfilm, novellfilm och kortfilm utifrån våra egna screenplays, som distribueras på den svenska och den utländska Biograf, Blu-ray- / DVD-, Internet- och TV-marknaden.

 

Filmskapare som har budgeten helt eller delvis finansierad och skulle vilja få sina filmer producerade via oss är välkomna att kontakta production@dorobantu.biz

 

 

 

 

Distribution

 

Behöver Du en internationell Distributör / Försäljningsagent för Din färdigställda film?

 

Dorobantu Film & Television tar löpande emot filmförslag för internationell distribution och försäljning.

 

För att föreslå en film måste Du:

- vara minst 18 år gammal;

- äga samtliga juridiska rättigheter för respektive film;

- inte ha eller haft ett försäljningsavtal för respektive film med en annan svensk eller utländsk försäljningsagent.

 

Dessutom måste filmen inte ha visats på Internet.

 

Om Du och filmen uppfyller ovanstående villkor, är Du välkommen att skicka in en DVD-skiva med Din film (gärna med engelska undertexter), samt följande uppgifter:

 

- Ditt CV med foto (Ditt namn, Ditt kompletta personnummer och Dina kontaktuppgifter måste finnas med)

- Filmens titel

- Filmens längd i minuter (vi tar emot förslag på kortfilm, novellfilm och långfilm)

- Filmens genre

- Datum (år, månad) för filmens färdigställande

- Kortfattat beskrivning av filmhandlingen

- Filmens samtliga producenter (fysiska eller juridiska personer / produktionsbolag)

- Om filmen fått statligt produktionsstöd eller finansiellt stöd av annan natur / från andra källor

- Om filmen visats på någon nationell eller internationell filmfestival och eventuellt fått några priser ELLER om producenten eventuellt har för avsikt att i en nära framtid anmäla filmen till en festival

- Om filmen har visats på TV i något land (ange i så fall land, TV-kanal, antal visningar och datum för respektive visningar)

- Om filmen finns utgiven på DVD / Blu-Ray i något land (ange i så fall land och distributionsbolag som äger de juridiska rättigheterna till DVD-utgåvan)

- Om filmen har visats på biograf i något land (ange i så fall land och distributionsbolag)

 

Dessutom skall Du bifoga filmens tekniska information (var noga med att ange samtliga uppgifter i detalj):

 

- Film- eller videoformat som filmen är inspelad i.

- För videofilm, vilket program filmen är redigerad i.

- Vilka film- / videoformat som den färdigställda filmen finns tillgänglig i nu.

 

Det kompletta filmförslaget skall skickas med rekommenderad post till:

Dorobantu Film & Television, Distribution, Box 14, 732 21 Arboga.

 

När vi får Ditt filmförslag skickar vi en bekräftelse via e-post.

 

OBS! Endast filmförslag som till 100% följer ovanstående regler kommer att behandlas! Kompletteringar tas inte emot i efterhand, så vänligen se till att Ditt filmförslag är komplett från början!

 

Vänligen observera också att materialet som Du skickar in (inkl. DVD-skivan) inte kommer att returneras – så skicka inte in något självadresserat och frankerat svarskuvert!

 

Skicka inte in Din film i annat format än DVD! Vi tar bara emot filmförslag på DVD.

 

Och skicka absolut inte in någon master av Din film!

 

Vi är inte ansvariga för eventuellt material som Du skickar och går förlorat i posten. (Kom ihåg att spara den rekommenderade försändelsens ID-nummer, för att Du skall kunna kontakta Posten i fall att försändelsen inte kommer fram.)

 

Om Din film blir utvald för Dorobantu Film & Televisions internationella distribution / försäljning, kommer vi att kontakta Dig med ett fullständigt avtalsförslag.

 

I fall att Din film inte blir utvald, kommer vi att meddela Dig detta via e-post.

 

Samtliga inkomna filmförslag sparas, och det kan hända att filmer som eventuellt inte blir utvalda nu kommer att bli aktuella för distribution / försäljning vid ett senare tillfälle beroende på marknadens filmbehov.

 

Välkommen med Ditt filmförslag!

 

 

Dorobantu International Distribution

distribution@dorobantu.biz

 

 

 

 

 

Castingtjänster

 

Vi tillhandahåller castingtjänster inom Film och Television.

För mer information kontakta casting.sv@dorobantu.biz

 

 

 

 

 

Filmöverföring

 

Priser för överföring från VHS till DVD:

 

1 – 30 min. / Pris: 30 SEK (inkl. moms)

31 – 60 min. / Pris: 60 SEK (inkl. moms)

61 – 90 min. / Pris: 90 SEK (inkl. moms)

91 – 120 min. / Pris: 120 SEK (inkl. moms)

121 – 180 min. / Pris: 150 SEK (inkl. moms)

181 – 240 min. / Pris: 180 SEK (inkl. moms)

 

Priser för överföring från S-VHS till DVD:

 

1 – 30 min. / Pris: 50 SEK (inkl. moms)

31 – 60 min. / Pris: 80 SEK (inkl. moms)

61 – 90 min. / Pris: 110 SEK (inkl. moms)

91 – 120 min. / Pris: 140 SEK (inkl. moms)

121 – 180 min. / Pris: 170 SEK (inkl. moms)

181 – 240 min. / Pris: 200 SEK (inkl. moms)

 

Priser för överföring från Mini-DV / Mini-HDV till DVD:

 

1 – 30 min. / Pris: 70 SEK (inkl. moms)

31 – 60 min. / Pris: 100 SEK (inkl. moms)

61 – 90 min. / Pris: 130 SEK (inkl. moms)

91 – 120 min. / Pris: 160 SEK (inkl. moms)

121 – 180 min. / Pris: 190 SEK (inkl. moms)

181 – 240 min. / Pris: 220 SEK (inkl. moms)

 

Priser för överföring från Mini-HDV till Blu-Ray:

 

1 – 30 min. / Pris: 90 SEK (inkl. moms)

31 – 60 min. / Pris: 120 SEK (inkl. moms)

61 – 90 min. / Pris: 150 SEK (inkl. moms)

91 – 120 min. / Pris: 180 SEK (inkl. moms)

121 – 180 min. / Pris: 210 SEK (inkl. moms)

181 – 240 min. / Pris: 240 SEK (inkl. moms)

 

Villkor

 

DVD / Blu-Ray levereras i plastfodral, utan någon påtryckt bild eller text.

Leverans till privatpersoner sker endast mot postförskott.

OBS! Postens avgifter för frakt och postförskott tillkommer.

Företag kan ansöka om att få betala mot faktura. (Org.nr. krävs.)

 

Du är välkommen att kontakta filmteknik@dorobantu.biz

eller skicka ditt material direkt till

Dorobantu Film & Television, Filmteknik, Box 14, 732 21 Arboga.

 

(Angående överföring mellan andra format än ovanstående, vänligen maila oss för information och eventuell prisoffert.)

 

 

 

 

 

 

BESTÄLLNINGSFILM!

 

ALLT INOM REKLAM,

MUSIKVIDEOPRODUKTION,

SAMT PRODUKT- &

FÖRETAGSPRESENTATION!


Vänligen kontakta

production@dorobantu.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2005 - 2019 DOROBANTU FILM & TELEVISION. ALL RIGHTS RESERVED.